سرپرستان کارگروههای باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان در سال ۹۷-۹۸

معرفی سرپرستان کارگروههای باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان در سال ۹۷-۹۸  کارگروه کوهنوردی : آقای مهدی مناجاتی شماره تماس : ۰۹۳۰۱۱۸۵۰۳۵   کارگروه سنگنوردی : آقای رضا صفی زاده شماره تماس: ۰۹۳۷۰۰۶۵۲۴۹   کارگروه کوهپیمایی: آقای...

ادامه مطلب