اساسنامه باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان

به نام آفریننده کوهستان  فصل اول : کلیات ماده ۱: نام گروه (باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان) است. ماده ۲: تاریخ تاسیس این گروه ۲۷/۱/۱۳۹۳ می­باشد. پروانه فعالیت باشگاه :     ماده ۳:  آرم (لوگو) و نمونه نقش مهر : ماده ۴: مدت...

ادامه مطلب