کارگاه آموزش اصول و مبانی هیمالیانوردی و صعودهای زمستانی

باشگاه کوهنوردی آرش برگزار می کند

کارگاه آموزش اصول و مبانی هیمالیا نوردی و صعودهای زمستانی

مدرس: آقای حسین مقدم

تاریخ برگزاری : ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۹۷

هماهنگی با:

آقای احسان حیدری : ۰۹۱۳۰۰۰۰۷۵۳

خانم راشین جهانبازی : ۰۹۳۹۸۲۱۵۳۵۳