🔊صعود موفقیت آمیز زمستانه هشت نفر از تیم باشگاه کوهنوردی آرش
اصفهان در روز پنج شنبه مورخ ۲اسفند سال ۱۳۹۷به قله دماوند، مرتفع ترین قله کشور

👥اعضای تیم:
جعفرمحمدی، محمد نصوحیان، فرزاد موسایی، شهرام سهراب زری، مهرداد رحیمی، رسول ساداتیان، یاسر پریشانی

👤سرپرست: مهدی مناجاتی

🏆روابط عمومی باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان 🏆