🏔قله خان تنگری صعود شد🏔

روز جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۱۲ ظهر قله خان تنگری به ارتفاع ۷۰۱۰ متر توسط میلاد ریاضیات عزیز از همنوردان باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان به صورت انفرادی و به صورت صعود کپسولی در ۵روز فتح شد.
این افتخار را به کلیه جامعه کوهنوردی ایران شاد باش عرض مینماییم.
خانمها راشین جهانبازی و مهسا مسعودی در حال حاضر در کمپ ۲ در حال تلاش برای صعود به قله میباشند.

برای این همنوردان عزیز باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان نیز آرزوی سلامت و موفقیت مینماییم.

🏆روابط عمومی باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان🏆