جدول معرفی برنامه های کارگروه کوهپیمایی و طبیعت گردی پاییز ۹۵

 

*تاریخنام برنامهمدتمکانسرپرستتلفن
129 الی 95/07/30شب مانی در کویر مصر1.5 روزهجندقعلی حسین پور09387853830
26 الی 95/08/07شب مانی در کویر خارا همراه با
آموزش نجوم
1.5 روزهحسن آبادخانم علی بیک09139114822
3جمعه
95/08/14
طبیعت پاییزی روستای مارکده
حاشیه زاینده رود
1 روزهسامانایمان حیدری09387676312
4سه شنبه
95/08/18
مجمع عمومی گروه کوهنوردی آرش اصفهاننیم روزهاصفهانهیات مدیره09130100610
520 الی 95/08/21عکاسی در حیات وحش موته1.5 روزهگلپایگانمجید افراش
(محیط زیست)
09139155257
6جمعه
95/08/21
کویر ورزنه و قلعه قورتان1 روزهورزنهخانم نصیری09131212213
727 الی 95/08/30کویر شهداد3.5 روزهکرمانرضا صفی زاده09139057215
84 الی 95/09/05غار چال نخجیر - محلات1.5 روزهدلیجانمجید افراش09139155257
9جمعه
95/09/05
آبشار شاهلولاک و طبیعت پاییزی زاینده رود1 روزهچرمهین - باغ بهادرانکاظم مارانی09133001261
107 الی 95/09/12چابهار به خلیج گواتر
(دریاچه صورتی-گل افشان-کوههای مریخی)
5.5 روزهسیستان و بلوچستانآرش باقری09130100610
1118 الی 95/09/19کویر مرنجاب1.5 روزهکاشانخانم طاهری09131090742
1224 الی 95/09/27جزیره هرمز3.5 روزهبندرعباسمسعود طیاری09132110626