دوره آموزش هواشناسی کوهستان

باشگاه کوهنوردی آرش و اسپادانا برگزار می کند:

دوره هواشناسی کوهستان

با ارائه مدرک رسمی از فدراسیون کوهنوردی

مدرس: آقای محسن هاشم نژاد

تاریخ برگزاری : ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

هماهنگی و ثبت نام : خانم اسماعیلی : ۰۹۱۳۸۰۹۰۵۱۰