شعار روز جهانی کوهستان امسال در ۱۱ دسامبر، “زنان کوه ها را جابجا می کنند”. زنان نقش کلیدی در حفاظت از محیط زیست کوهستان و توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند. آنها به عنوان مدیران اولیه منابع کوهستانی، نگهبانان تنوع زیستی، حافظان دانش سنتی، نگهبانان فرهنگ محلی و متخصصان طب...